Home / Hardware Tutorial / Mobile Hardware Repair Tools

Mobile Hardware Repair Tools

ဖုန္းဆားကစ္တစ္ခုကို ျပဳျပင္တဲ့ေနရာမွာ လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းကိရိယာအခ်ိဳ႕ကိုေဖၚျပလိုက္ပါတယ္

  • Multi Meters ( တိုင္းတာေရး မီတာ မ်ိဳးစုံ )
  • Housing Opening Tools ( အဖုံးဖြင့္ရန္ ဆားကစ္အထိုင္နပ္မ်ား ျဖဳတ္တပ္လုပ္ရန္ )
  • Tweezers ( Electronic Components ေလးေတြကို ကိုင္တြယ္ရမယ့္ ဇဂနာအမ်ိဳးမ်ိဳး )
  • Electronic Heavy Duty Heat Gun ( အျပင္းစားေလပူေပးသည့္ဂန္း )
  • Soldering iron ( ခဲဂေဟေဆာ္ရာမွာ အသုံးျပဳရမယ့္ ဂေဟေဆာ္သည့္ဂန္းမ်ိဳးစုံ )
  • Soldering lead ( ခဲဂေဟေဆာ္ရာမွာ အသုံးျပဳသည့္ ခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး )
  • Soldering Flux and Paste ( ခဲေဆာ္ရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ထင္းရွုးဆီ အမ်ိဳးမ်ိဳး )
  • Re balling Kits ( အိုင္စီ ခဲသားျပန္ေဖၚရာမွာ အသုံးျပဳမည့္ ကိရိယာ အမ်ိဳးမ်ိဳး )
  • Jumper Wire ( ဂ်မ္ပါႀကိဳး )
  • Power Supply Uints ( ျပင္ဆင္ခ်ိန္အတြင္း လိုအပ္တဲ့ေနရာတိုင္းသုံးလို႔ရမယ့္ Regulated DC Power Supply အမ်ိဳးမ်ိဳး )

Multi Meters or Single Meters

Board ေပၚက Electronic Components ေလးေတြတိုင္းတာတဲ့ေနရာ ၊ Board ကို DC Supply ေပးပီး သက္ေရာက္ Volt ေတြ တိုင္းတာ စစ္ေဆးတဲ့ ေနရာမွာ သုံးပါတယ္ ၊

အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ Voltage , Current , Resistance နဲ႔ Frequency ေတြ တိုင္းတာတဲ့ေနရာမွာ သုံးပါတယ္ ။ မီတာတစ္လုံးရဲ့ အသုံးဝင္မွု တိက်မွု အရည္အေသြးေပၚမူတည္ပီး ေစ်းႏွုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္

( အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက မီတာႏွင့္ အသုံးခ် တိုင္းတာနည္းမ်ားကို ဖတ္ပါ )

Housing Opening Tools

h1 h2 h3

 

 

 

 

 

 

ဖုန္းတစ္လုံးကို စတင္ျဖဳတ္ခ်ိန္ကေန ျပန္တပ္ပီးတဲ့ အခ်ိန္ထိ လိုအပ္တဲ့ Tools ေတြကို ဒီအုပ္စုထဲထည့္ထားပါတယ္ ဥပမာ

Screwdrivers ( ေက်ာက္လွည့္မ်ိဳးစုံ ) ,

Opening Pry ( ပလပ္စတစ္ ကေလာ္တံ အမ်ိဳးမ်ိဳး )

Metal Triangular LCD / Digitizer Opening Tool ( ၃ ေျမႇာင့္ပုံ စတီးပက္ထြမ္ျပားေလးမ်ား ၊ LCD နဲ႔ Digitizer ေတြျဖဳတ္တဲ့ေနရာမွာ သုံးပါတယ္ )

Metal Spudger ( Hard Metal ) ( စက္ျပင္ေလာကမွာေတာ့ စတီးကေလာ္တံ လို႔ လူသိမ်ားပါတယ္ )

Tweezers

h4

 

 

 

 

 

 

 

 

Electronic Components ေလးေတြကို လိုအပ္သလို ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ေနရာ အထူးအသုံးဝင္ပါတယ္ ၊

အတိုအရွည္ အေကာက္အေျဖာင့္ အတုံးအခၽြန္ထိပ္ျပား အစရွိသျဖင့္ ပုံစံမ်ိဳးစုံနဲ႔ဝယ္ယူလို႔ရပါတယ္ ။ အထူးသတိထားရမွာကေတာ့ Plastic Tweezer ေတြကို သုံးမယ္ဆိုရင္ Anti-Static ျဖစ္ေနတာကိုေရြးဖို႔လိုပါတယ္ တည္ၿငိမ္လၽွပ္စစ္ေၾကာင့္ circuit ပ်က္စီးတာကိုကာကြယ္ဖို႔ပါ ။

Electronic Heavy Duty Heat Gun

h5

 

 

 

 

 

 

 

 

အိမ္သုံးလၽွပ္စစ္လိုင္းနဲ႔သုံးလို႔ရပါတယ္ ေလပူေပးတဲ့ Heat Gun တစ္မ်ိဳးပါ ေလထြက္တဲ့ေခါင္းထိပ္ကို ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းသုံးလို႔ရပါတယ္ ေလျပင္းအား ခ်ိန္လို႔ရသလို အပူျပင္းအားကိုလည္း ခ်ိန္ညႇိလို႔ရပါတယ္ ။

Soldering Irons

h6 h7

 

 

 

 

 

 

 

ခဲဂေဟေဆာ္တဲ့ေနရာမွာ မိမိဂေဟေဆာ္ရမယ့္ပစၥည္း ၊ ခံနိူင္ရည္အားနဲ႔ ဆားကစ္တည္ေဆာက္ပုံအေနအထားေတြအရ အသုံးျပဳရမယ့္ ဂေဟေဆာ္ဂန္းေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားပါတယ္

အပူခ်ိန္လိုသလိုခ်ိန္ညႇိအသုံးျပဳလို႔ရတဲ့ စတီးေဂါက္ဆံေတြကို အသုံးျပဳတဲ့ ရိုးရိုးဂန္းမ်ား

အပူခ်ိန္ နဲ႔ေလျပင္းအားကိုလိုအပ္သလို ခ်ိန္ညႇိပီး ေလပူနဲ႔ ေဆာ္ရတဲ့ Hot Air Gun မ်ား

ပိုမိုမ်ားျပားတိက်တဲ့ အလုပ္ေတြကိုလုပ္ေဆာင္ေပးနိူင္တဲ့ BGA Station ေတြျဖစ္ပါတယ္

အထက္ေဖၚျပပါ Soldering Irons ေတြကေတာ့ စက္ျပင္ေလာကမွာ လူသိမ်ား လူသုံးမ်ားတဲ့ ပစၥည္းေတြျဖစ္ပါတယ္

Soldering lead

h8 h9 h10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ခဲဂေဟေဆာ္တဲ့ေနရာမွာ မိမိဂေဟေဆာ္ရမည့္ပစၥည္းနဲ႔ ၄င္းတို႔ရဲ့ခံနိုင္ရည္အားေပၚမူတည္ပီး အသုံးျပဳရမယ့္

ခဲ ကိုေရြးခ်ယ္ရပါတယ္ ၊ မိုဘိုင္းဖုန္းျပျပင္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ Soldering Flux and tinny of lead ခဲမွုန္ဗူးေတြကို သုံးၾကတာမ်ားပါတယ္ ( Ball Type )

ေနာက္ထပ္လူသုံးမ်ားတဲ့ႏွစ္မ်ိဳးကေတာ့ Soldering Flux ပါဝင္မွုနည္းတဲ့ ခဲႀကိဳးအေသးေခြ နဲ႔

Soldering Flux ပါ၀င္မွုမ်ားတဲ့ ခဲႀကိဳးအႀကီးေခြ ေတြျဖစ္ပါတယ္။

Soldering Flux and Paste

h11 h12

 

 

 

 

 

 

စက္ေလာကမွာေတာ့ ထင္းရွုးဆီလို႔ လူသိမ်ားပါတယ္

ခဲကို အပူေပးလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ပူေနတဲ့ခဲနဲ႔ ေအာက္စီဂ်င္ထိေတြ႕ပီး metal oxide ျဖစ္သြားပါတယ္ ၊

အက်ိဳးဆက္က ခဲရဲ့အရည္ေပ်ာ္မွတ္ျမင့္တက္သြားပါတယ္ ေတာ္႐ုံနဲ႔ ခဲအရည္မေပ်ာ္ေတာ့ အပူခ်ိန္တိုးေပးရပါတယ္ ၊ ဆိုးတာက မိမိဂေဟေဆာ္မယ့္ပစၥည္းက အဲ့ဒီအပူခ်ိန္မွာၾကာၾကာထားမယ္ဆိုရင္ ပ်က္စီးသြားနိူင္ပါတယ္ ၊ ဒီေတာ့ ဂေဟေဆာ္တဲ့ေနရာမွာ မိမိဂေဟေဆာ္မယ့္ခဲသားမွာ အပူစီးကူးမွုအားေကာင္းေအာင္ရယ္ ေဘးနားမွာရွိတဲ့ အညစ္အေၾကးေတြကိုသန္႔စင္ေပးနိူင္တဲ့ အက္စစ္ရယ္ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ Chemical compound တစ္မ်ိဳးကို သုံးစြဲရပါတယ္ Slodering Flax or paste ( ထင္းရွုးဆီလို႔ ေခၚပါတယ္ ) ။ Soldering Flux ကို အဆီဗူး ၊ အခဲဗူး ၊ သြားတိုက္ေဆးလို paste လုပ္သုံးတဲ့ဗူး အစရွိသျဖင့္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ၀ယ္ယူရရွိနိူင္ပါတယ္ ။

Re balling Kits

Re balling လုပၲယၦိဳတာ IC ရဲ့ ငုတ္ေတြကို ခဲသားအဖုေလးေတြေပၚလာေအာင္ ခဲျပန္ေဖၚတာပါ

အိုင္စီခဲေလာင္းတယ္လို႔ စက္ေလာကမွာ ေခၚေဝၚပါတယ္

Board ရဲ့ IC နဲ႔တြဲေဆာ္မယ့္ ငုတ္ေလးေတြကလည္း ေရျပင္ညီျဖစ္ေနတယ္ ၊ IC ရဲ့ Pin ေတြကလည္း ေရျပင္ညီလိုျဖစ္ေနရင္ အဲ့ဒီ အိုင္စီကို ခဲေဆာ္လို႔ မရပါဘူး ၊ ဒီေတာ့ IC ကို Reballing လုပ္ေပးရပါတယ္

ေအာက္မွာ IC Re-balling လုပ္တဲ့ေနရာမွာလိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကိုေလ့လာၾကည့္ပါ

Lead ( Ball Type )
A BGA Stencil Pattern Plates
Spatula
Solder Flux
PCB Board Holder or IC Holder
Cleaning liquid ( Lacquer Thinner )
Brush

Lead ( Ball Type )

အသုံးျပဳမယ့္ခဲက ခဲမွုန္ဗူးပါ ( 0.05 mm ) ေလးသုံးရင္ရပါတယ္ ဘယ္ဆိုင္မွာဝယ္ဝယ္ ခဲဆီဗူးဆိုတာနဲ႔အဲ့ဒါေလးေတြဝယ္လို႔ရပါတယ္

Solder_Wick

h13

 

 

 

 

 

 

 

စက္ျပင္ေလာကမွာေတာ့ ခဲရွင္းႀကိဳးေခြ လို႔ေခၚပါတယ္။ ဘုတ္ျပားေပၚမွာ တင္က်န္ေနတဲ့ ခဲသားေတြကို အပူေပး ၿပီး အရည္ေပ်ာ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ခဲရွင္းႀကိဳးနဲ႔ စုပ္ယူရင္ ညီညာသန္႔ရွင္းေစတဲ့အတြက္ ခဲရွင္းႀကိဳးကို အသုံးျပဳၾကပါ တယ္။ အမာ ၊ အေပ်ာ့ ဆိုၿပီး ပုံစံ ၂ မ်ိဳးနဲ႔ ဝယ္ယူလို႔ ရပါတယ္။

A BGA Stencil Pattern Plates

h14 15 h16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စက္ျပင္ေလာကမွာေတာ့ အိုင္စီခဲေလာင္းဇကာ လို႔ သိၾကပါတယ္

Universal Type ေတြ ဝယ္လို႔ရသလို IC ကို အထူးျပဳတဲ့ ဇကာေတြ Model တစ္ခုျခင္းကို အထူးျပဳတဲ့ဇကာေတြ အစရွိသျဖင့္ ဝယ္လို႔ရပါတယ္ ၊ ထပ္မံေရြးခ်ယ္စရာကေတာ့ အထူ အပါး နဲ႔ ဇကာရဲ့ အရည္အေသြးပါ ဇကာထူရင္ အိုင္စီငုတ္ခဲသားျမင့္သြားပီး ခဲေဆာ္တဲ့ေနရာမွာ ေဘးငုတ္ေတြနဲ႔မထိေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ရပါတယ္

Spatula

h17

 

 

 

 

 

 

 

 

စက္ျပင္ေလာကမွာေတာ့ ခဲေကာ္ေဂၚျပား လို႔ေခၚေဝၚပါတယ္ ခဲဆီဗူးထဲက ခဲကို ေကာ္တဲ့ေနရာမွာ သုံးၾကပါတယ္ ၊

PCB Board Holder or IC Holder

h18 h19

 

 

 

 

 

 

 

 

PCB Board Holder ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းဆားကစ္ျပားကို ဆားဗစ္လုပ္မယ့္အခ်ိန္မွာ ညႇပ္တဲ့ခုံေလးေတြပါ

စက္ျပင္ေလာကမွာ ဆားကစ္ညႇပ္ခုံလို႔ လူသိမ်ားပီး အဲ့ဒီလိုေျပာပီး ဝယ္လို႔ရပါတယ္

မီးခံျပားနဲ႔တည္ေဆာက္ထားတဲ့ Model တစ္ခုျခင္းအလိုက္ PCB Holder ေတြ၀ယ္လို႔ရပါေသးတယ္ Board ကို ပုံစံခြက္ထဲထည့္ပီး Servie ျပဳလုပ္႐ုံပါပဲ အားသာခ်က္က Board ကို ဖိညႇစ္ထားတာမဟုတ္လို႔ အိုင္စီထိခ်က္ေကာင္းတာ ၊ Board ျပားရဲ့ အားနည္းတဲ့ေနရာကို ဖိညႇပ္မိလို႔ Board က်ိဳးပဲ့သြားတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစပါဘူး ၊ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ တစ္ခုကိုပုံစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္လို႔ ေမာ္ဒယ္စုံေအာင္ဝယ္ယူရလို႔ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေစပါတယ္

IC Holder ကေတာ့ IC ကို သူနဲ႔ကိုက္တဲ့ပုံစံခြက္ေလးထဲထည့္ပီး Re-balling လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အသုံးခ်ရတာပါ

IC Holder အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ခဲေလာင္းဇကာေတြရဲ့ သက္တမ္းကိုရွည္ေစပါတယ္

Cleaning liquid ( Lacquer Thinner )

စက္ျပင္ေလာကမွာေတာ့ တင္နာရည္လို႔ပဲေခၚပါတယ္ အပိုပစၥည္းေရာင္းတဲ့ဆိုင္ေတြမွာ တင္နာရည္ေရာ မိမိလုပ္ငန္းလုပ္ငန္းလုပ္ခ်ိန္မွာ သုံးလို႔လြယ္ကူေစမယ့္ တင္နာဗူး အေသးေလးေတြလည္း ဝယ္လို႔ရပါတယ္

Board ကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တာ IC Re-Ball ျပဳလုပ္ပီးခ်ိန္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တာ အစရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ သုံးပါတယ္

Brush

အလြယ္တကူရရွိနိူင္တဲ့ သြားတိုက္တံအေဟာင္းေလးေတြပဲသုံးၾကပါတယ္ ၊ သြားတိုက္တံမွာ တင္နာရည္စြတ္ပီး သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တဲ့ေနရာမွာ သုံးပါတယ္။

Jumper Wire

h20

 

 

 

 

 

 

 

ဂ်မ္ပါႀကိဳးလို႔ပဲ စက္ျပင္ေလာကမွာေခၚပါတယ္ Board ရဲ့ တစ္ေနရာကေန တစ္ေနရာကို Point-to-point ႀကိဳးေက်ာ္ပီး သုံးခ်င္တဲ့အေျခအေန မွာသုံးရပါတယ္

Power Supply Unit

h21 h22 h23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စက္ျပင္ေလာကမွာေတာ့ PSU လို႔ေခၚပါတယ္ ၊ Regulated DC ထုတ္ေပးတဲ့ Power Supply တစ္ခုပါ

Output Voltage ကို 0 V ေကန 15 V အထိ ခ်ိန္ညႇိနိူင္တဲ့ Output 2A PSU နဲ႔

Output Voltage 0 V ေကန 30 V အထိ ၊ Output Ampere ~mA ေကန 5 A အထိ ခ်ိန္ညႇိနိူင္တဲ့ 5 A PSU တို႔ကေတာ့ အသုံးအတြင္က်ယ္ဆုံး ျဖစ္ပါတယ္ ၊ Board တစၡဳကို Service ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္မွာ Battery Supply ကို အသုံးျပဳေလ့မရွိပဲ PSU ေတြကေနပဲ DC Supply ရယူပီး ျပဳျပင္တာမ်ိဳးလုပ္ၾကပါတယ္

About Phyo Nyi Nyi

Check Also

G630-U00 and H30-C00 Touch Error Solution

ဒီ model ေတြမွာေတာ့ Touch error ျဖစ္ခဲပါတယ္။ေရဝင္လို႔သာ R2502 R2503 ေလးေတြ ဆားေပါက္ပီး touch မရေတာ့တာ မ်ားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲသလဲဆိုေတာ့ …

Leave a Reply